Vår prosess

Global Hus har prosesser og rutiner som sikrer deg som kunde.
Vi er kvalitetsbevisste i alle ledd og holder oss oppdatert med de mest effektive arbeidsmetoder til en hver tid.
Det utføres årlig gjennomgang av våre prosesser for å gi deg som kunde den tryggeste opplevelsen.

Planlegging

De fleste har hørt at man ikke blir fornøyd før man har bygget sitt andre eller tredje hus. Vår erfaring er at våre kunder blir riktig så fornøyde allerede med sitt første hus. Mye av årsaken ligger i god planlegging og tett kontakt med byggherren (dere) gjennom hele prosessen.

Første møte: Valg av hus

Første gang vi møtes hjelper vi deg med å velge den hustypen som passer dine behov og din tomt. Vi gjennomgår de mange mulighetene som finnes og forholder oss til deres ønsker, slik at vi har et godt grunnlag for å gi tilbud.

Tomtebefaring

Vi utfører tomtebefaring for å sikre dere om at hustypen dere drømmer om faktisk passer og kan bygges på tomten. Vi diskuterer plassering på tomten og tar hensyn til ønsker om garasje, oppkjørsel, hage, terrasse o.l. Vi må sørge for at det som skal gjøres stemmer med kommunens reguleringsbestemmelser for tomten.

Skisseprosjekt

Når vi er enige om hustype og plassering på tomt, begynner våre konsulenter å jobbe med detaljene. I denne fasen utarbeides det situasjons­plan, tegninger og tilbud for hus­­-prosjektet deres.

Byggeprosess

Det er tre ting som gjør vår byggeprosess annerledes og bedre enn den tradisjonelle byggemåten: Vi bygger hurtigere. Vi bygger tørrere. Vi bygger mer miljøvennlig.

Vi bygger hurtigere

Vegg- og gulvelementene kommer ferdige til byggeplassen, heises på plass og monteres på 1 – 2 dager. Taket monteres og tekkes på de neste 2 – 3 dagene. Tett hus (dag 4 - 6) Etter bare 6 dager er taket lektet og huset er tett. Avhengig av størrelse og kompleksitet leverer vi et fullt ferdig hus på bare 2-4 uker, og de innvendige arbeidene kan starte.

Vi bygger bedre

Alle delene til huset produseres innendørs i store, tørre fabrikk­lokaler. Det betyr full kontroll med produksjonen, enklere kvalitets­kontroll og mye mindre materialsvinn. Kapp av treverk går til pelletsproduksjon og annet materialsvinn går til gjenvinning.

Vi bygger sikrere

Den korte byggetiden gir minimal eksponering for fuktighet, selv om det regner under monteringen. Sammenlignet med tradisjonelle bygg som kan stå åpent utsatt for vær og vind i ukevis, holder ditt hus seg praktisk talt tørt i hele byggeperioden.

Overtagelse

Før dere kan overta drømmehuset må både dere, vi og kommunen være sikre på at alt arbeid er utført korrekt, pent og i samsvar med gjeldende regelverk. Møter og befaringer underveis sikrer at dere får det huset dere har bestilt og at alle formaliteter er i orden.

Kvalitetsmøte

Når huset er tett, dvs. ferdig utvendig med tak, vinduer og dører på plass, gjennomfører byggeleder en kontroll av overflater og sjekker at bygget er tørt. På et eget kvalitetsmøte gjennomgår vi sammen den videre fremdriften i prosjektet.

Forhånds befaring

På forhåndsbefaringen gjennomgår vi sammen punkt for punkt i hele huset og sjekker at alt er utført som avtalt i kontrakten. Deretter kan vi sende søknad om ferdigattest til kommunen.

Levering

Når ferdigattesten kommer fra kommunen, er det tid for overlevering. Det betyr at dere overtar huset gjennom det som kalles en overtakelsesforretning, hvor det også føres protokoll. Nå er dere endelig blitt huseiere!

Byggemetode

Hovedkontor på Åsen

Auglendsmyrå 6, 4016 STAVANGER

Tlf: 480 58 800

E-post: post@globalhus.no