Om Oss

GlobalHus leverer arkitekttegnede hus og flermannsboliger innenfor ferdighuskonseptet.
I tillegg har GlobalHus landets størst fagmiljø innen norsk trehusproduksjon representert ved hovedkontoret på Åsen, Stavanger.

Kvalitet

Boligen din skal leveres i henhold til avtalen inngått mellom deg og GlobalHus. Det er en selvfølge at boligen leveres uten feil eller mangler til avtalt tidspunkt.

Design

Vår huskolleksjon og alt markedsføringsmateriell skal gjenspeile både tradisjonelle og innovative formgrep. Vi skal videreføre god byggeskikk samtidig som vi tenker innovativt.

Dyktighet

Alle ansatte skal inneha tilstrekkelig faglig og praktisk kompetanse til å gi deg som kunde utmerket service.

Samarbeids partnere

For å levere høy kvalitet tvers igjennom i en bolig må vi ha tilgang til de beste varene
fra de beste leverandørene.

Hovedkontor på Åsen

Auglendsmyrå 6, 4016 STAVANGER

Tlf: 480 58 800

E-post: post@globalhus.no